Jaarverslag 2017 De Weerklank

Edesigned Jaarverslagen

Het jaarverslag kun u hier lezen.

Mocht u ons financieel willen steunen, dan stellen wij een gift zeer op prijs. ‘De Weerklank’ heeft een ANBI-verklaring van de Belastingdienst ontvangen. Dat betekent dat u giften aan onze stichting eventueel als aftrekpost kunt opvoeren. Ons ANBI nummer is 802958308.

Wij ontvangen uw bijdrage graag op:
IBAN nummer NL06INGB0000051904
t.n.v. Stichting Interkerkelijk Ontmoetingshuis Schiedam-Noord te Schiedam.