ANBI De Weerklank

Naam ANBIStichting Interkerkelijk Ontmoetingshuis “De Weerklank” Schiedam Noord
Telefoonnummer06-49430951
KvK-nummer41 13 43 46
RSIN/Fiscaal nummer:8587164
Website adreshttp://www.inloophuizen.nl
E-mailbestuurweerklank@inloophuizenschiedam.nl
AdresCornelia van Zantenplein 51
Postcode3122 CG
PlaatsSchiedam
PostadresCornelia van Zantenplein 51
Postcode3122 CG
PlaatsSchiedam

Samenstelling bestuur

VoorzitterDhr. J.C. van der Linden
SecretarisMevr. G. Onverwagt
PenningmeesterDhr. J.C. Olsthoorn

Doelstelling/visie

‘De Weerklank’ wil zijn;

  • open huis voor en naar iedereen
  • een plaats waar een ieder zich thuis voelt
  • een plaats waar een stukje innerlijke rust wordt verkregen

Beleidsplan

De samenwerking met andere in de wijk actieve organisaties (WOT, het Zimmertje, de Harg Spaland, Dock, MintertsMantelzorg, Activiteitencentrum Beethovenplein, etc.) wordt steeds intensiever. Ook in 2019 zal er weer regelmatig contact zijn met de gemeentelijke overheid en met de kerken. Het Levensboekenproject zal worden afgerond. Samen met De Wissel wordt, onder andere, een filmprogramma ontwikkeld. Ook zijn er plannen om te onderzoeken of het tijdelijk aanstellen van een beroepskracht een haalbare zaak is. Zoals het er nu uitziet, is dat zeker niet onmogelijk. Er is overleg met DAK over de mogelijkheden van fondsenwerving. De beide besturen en de kerken hebben zich over dit plan positief uitgelaten. Deze ontwikkeling zou een enorme stimulans zijn voor ons werk. Ook met het oog op de continuïteit zou dit positief uitpakken. 2019 zal een jaar vol dynamiek worden, niet alleen voor de Weerklank, maar zeker ook voor De Wissel en andere samenwerkingspartners.

Beloningsbeleid

Er is geen beloningsbeleid, alle medewerkers zijn vrijwilligers en krijgen hiervoor geen beloning

Jaarverslag

Het jaarverslag 2021 leest u hier.

Jaarrekening en staat van baten en lasten

Het financieel verslag van 2021 vindt u in het jaarverslag (pagina 14/15)