Exposities

In de Wissel krijgen kunstenaars de gelegenheid hun werken gratis te exposeren. Dit tot groot plezier van de bezoekers die de wisselende tentoonstellingen zeer waarderen. Een lijst met vorige exposities.

Bij verkoop van een werk komt 10% van de verkoopprijs ten goede aan De Wissel. Is er aan het eind van de expositieperiode niets verkocht dan kan de kunstenaar 1 werk doneren aan De Wissel. Dit wordt dan gebruikt voor de permanente tentoonstelling. In plaats hiervan kan de kunstenaar ook een geldelijke donatie doen.

Er is een expositiecommissie die, na een positieve beslissing over de te exposeren werken, zorg draagt voor het inrichten van tweedimensionaal werk. De werkstukken dienen ingelijst te zijn en voorzien van degelijke ophangmogelijkheden. Aan de kunstenaar zal een expositie-overeenkomst in tweevoud worden toegezonden, waarvan gevraagd wordt 1 exemplaar ondertekend terug te zenden aan de contactpersoon, vermeld op de expositiebevestiging.

Uiterlijk twee weken voor de opening van de expositie levert de exposant geschikte foto´s van werken aan en een C.V./beschrijving die gebruikt kunnen worden in persberichten.

Er kan een officiële opening worden gehouden buiten de openingstijden van De Wissel. De exposant zorgt zelf voor uitnodigingen. Zonder toestemming van personen, die op dat moment het inloophuis vertegenwoordigen, is het niet toegestaan op enigerlei wijze een beeltenis vast te leggen van de aanwezige werkstukken.

Voor vragen en meer informatie: Contact

Nu in De Wissel een expositie van Violijn

In het inloophuis De Wissel is tot 8 februari 2023 een selectie te zien van schilderijen van Violijn.

Laat u verrassen door even langs te komen om onder het genot van een kopje koffie of thee, deze schilderijen te bewonderen.

“Iedereen kan leren tekenen of schilderen; we hebben immers ook leren schrijven! Alleen zullen we niet allemaal een Rembrandt worden.”

Deze zinnen uit een boek over Zen inspireerden Violijn tot het maken van aquarellen. En in een later stadium werken met acryl.

Inspiratie ontleent ze aan de natuur, dichtbij en verder weg.