ANBI De Wissel

Naam ANBI:Stichting Missionair Diakonaal Centrum Schiedam
Telefoonnummer (facultatief):06 22 13 9848
KvK-nummer: 41 13 11 56
Website adres:www.inloophuizenschiedam.nl
E-mail:info@inloophuizenschiedam.nl
Adres:Broersveld 123b
Postcode:3111 LE
Plaats:Schiedam
Postadres:
Postcode:
Plaats:Schiedam

Samenstelling bestuur

VoorzitterVacant
Penningmeestermw. R. Groenendaal
Secretarismw. L.A. Meijer
Liddhr. A. H. Durenkamp
LidMw. L. van Dalen

Doelstelling/visie

Inloophuis De Wissel is een initiatief van de kerken in Schiedam. De Wissel wil een huiskamer zijn namens de kerken. Deze plek biedt gastvrijheid, aandacht, informatie en ontmoeting.

Voor wie? De Wissel is er voor iedereen. Weet u/je welkom! We zijn open op woensdag- donderdag- vrijdag- en zondagmiddag tussen 14.00 uur en 16.00u. Er is koffie en thee (vrije gift). Ook is er een winkeltje met curiosa en men kan de Wisseltentoonstelling bezichtigen.

De Wissel wordt gedragen door een aantal vrijwilligers, die gastheer of gastvrouw zijn.

Voorts wordt nog een aantal activiteiten ontwikkeld gericht op ontmoeting, bezinning en ontspanning:

  • Het gehele jaar door zijn er exposities.
  • Eens per maand is er een gezamenlijke maaltijd.
  • Zin op zondag: bijeenkomsten op zondagmiddag rondom een bepaald thema met gesprek, muziek, samen zingen met aandacht voor geloof en zingeving.
  • Handwerkgroep Het Schaap: de deelnemers maken handwerk, waarvan de verkoop weer ten goede komt aan De Wissel.

Zie verder ons jaarverslag hieronder. Als gevolg van de corona-crisis waren er in 2020 helaas weinig activiteiten. In 2021 is, zodra er daartoe gelegenheid was, de draad weer opgepakt. De Wissel ging weer open en ook de andere genoemde activiteiten zullen weer opgestart worden. Er wordt naar gestreefd om meer open te zijn.

Beleidsplan

Zie bovenstaande paragraaf

Beloningsbeleid

Er is geen beloningsbeleid, alle medewerkers zijn vrijwilligers en krijgen hiervoor geen beloning

Jaarverslag

Het jaarverslag 2020 vindt u hier

Financiële stand van zaken 2019/2020

Jaarrekening, balans en toelichting.