ANBI De Wissel

Naam ANBI:Stichting Missionair Diakonaal Centrum Schiedam
Telefoonnummer (facultatief):06 22 13 9848
KvK-nummer:41 13 11 56
RSIN/Fiscaal nummer:8587164
Website adres:www.inloophuizenschiedam.nl
E-mail:info@inloophuizenschiedam.nl
Adres:Broersveld 123b
Postcode:3111 LE
Plaats:Schiedam

Samenstelling bestuur

VoorzitterVacant
Penningmeestermw. R. Groenendaal – de Veld
Secretarismw. L.A. Meijer
Liddhr. H. Noordegraaf

Het bestuur vergadert eens in de zes weken. Daaraan nemen ook deel Jetty Krijger (coördinator), Lizzy van Dalen en Ton Durenkamp.

Doelstelling/visie

Inloophuis De Wissel is een initiatief van de kerken in Schiedam. De Wissel wil een huiskamer zijn namens de kerken. Deze plek biedt gastvrijheid, aandacht, informatie en ontmoeting.

Voor wie? De Wissel is er voor iedereen. Weet u/je welkom! We zijn open op woensdag- donderdag- vrijdag- en zondagmiddag tussen 14.00 uur en 16.00u. Er is koffie en thee (vrije gift). Ook is er een winkeltje met curiosa en men kan de Wisseltentoonstelling bezichtigen.

De Wissel wordt gedragen door een aantal vrijwilligers, die gastheer of gastvrouw zijn.

Voorts wordt nog een aantal activiteiten ontwikkeld, gericht op ontmoeting, bezinning en ontspanning:

  • Het gehele jaar door zijn er exposities.
  • Eens per maand is er een gezamenlijke maaltijd.

Helaas heeft ook in 2021 corona een aantal activiteiten belemmerd. We streven ernaar om samen met inloophuis De Weerklank in Schiedam en inloopactiviteit ’t Huis te Poort van de Oud-Katholieke Kerk tot de aanstelling van een beroepskracht te komen om tot een uitbreiding van de openingsuren e komen en van de activiteiten.

Beleidsplan

Zie bovenstaande paragraaf

Beloningsbeleid

Er is geen beloningsbeleid, alle medewerkers zijn vrijwilligers en krijgen hiervoor geen beloning

Jaarverslag

Het jaarverslag 2022 vindt u hier.

Financiële stand van zaken 2021

Jaarrekening en balans