ANBI De Wissel

Naam ANBI:Stichting Missionair Diakonaal Centrum Schiedam
Telefoonnummer:010 – 47 09 327
KvK-nummer:41 13 11 56
RSIN/Fiscaal nummer:8587164
Website adres:www.inloophuizenschiedam.nl
E-mail:bestuur@inloophuizenschiedam.nl
Adres:Broersveld 123b
Postcode:3111 LE
Plaats:Schiedam

N.B. Stichting Interkerkelijk Ontmoetingshuis Schiedam-Noord wordt opgeheven en gaat vanaf 7 februari 2024 samen met de Stichting Missionair Diakonaal Centrum Schiedam. De inloophuizen De Weerklank en De Wissel maken vanaf dat moment deel uit van dezelfde stichting.

Samenstelling bestuur

Voorzitterdhr. J.C. van der Linden
Secretarisdhr. L.F. Griffioen
Penningmeestermw. M.T. Groenendaal
Liddhr. M.P. van Mansum
Liddhr. H. Noordegraaf

Doelstelling/visie

Al ruim 30 en 25 jaar zijn ‘De Wissel’ en ‘De Weerklank’ bekende inloopplekken in Schiedam. De huizen zijn op meerdere momenten van de week geopend, en vormen zo de huiskamers van de kerken. Ieder die het wil, kan binnengaan voor een kop koffie, een praatje of juist het vinden van rust en stilte. Ook wordt er ruimte geboden aan activiteiten van andere organisaties.

Beleidsplan

De inloophuizen in centrum en Noord werken al enkele jaren samen, steeds meer ook met het inlooppastoraat van ’t Huis te Poort’ aan de Dam. De drie initiatieven hebben de handen ineengeslagen en gezocht naar een voortrekker die de inloophuizen kan uitbouwen tot herkenbaar blijvende plekken in de stad.

Deze voortrekker is juli 2023 begonnen en werkt in nauwe samenwerking met bestuur en vrijwilligers aan het vergroten van de openstellingen van de locaties, het omhoog brengen van gezamenlijke projecten en het versterken van het netwerk van de inloophuizen.

Beloningsbeleid

Er is geen beloningsbeleid, alle bestuurders en coördinatoren zijn vrijwilligers en krijgen hiervoor geen beloning.

De voortrekker is een professional die 2 tot 3 dagen per week werkt en een aanstelling heeft van een jaar. Deze positie is gefinancierd door diverse fondsen. De voortrekker is verbonden aan het mobiliteitsbureau van de Protestantse Kerk Nederland en wordt uitgezonden naar Stichting Missionair Diakonaal Centrum Schiedam.

Jaarverslag

Het jaarverslag 2022 vindt u hier.

Jaarrekening 2022

Het financieel verslag van 2022 vindt u in de jaarrekening. Een kascontrolecommissie heeft de jaarstukken gecontroleerd en goedgekeurd.