Huisregels De Wissel

Welkom in inloophuis De Wissel.
De Wissel wil een gastvrije plek en een ontspannen ontmoetingsplaats zijn voor u en onze vrijwilligers.
Wij vragen u daarom onze huisregels in acht te nemen.

Algemene regels:

 • Gratis koffie en/of thee, een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld.
 • Gebruik van mobiele telefoons graag buiten.
 • Mensen onder invloed van alcohol of drugs zijn niet welkom.
 • Privégegevens worden niet gegeven.
 • Huisdieren zijn alleen welkom als andere bezoekers en vrijwilligersakkoord zijn.
 • Wij vragen u fietsen e.d. zo te parkeren dat passanten er geen last van hebben.
 • Bezoekers worden niet geregistreerd.

Verboden is:

 • Discriminatie.
 • Roken, alcohol en drugs.
 • Beledigend of grof taalgebruik.
 • Achterlaten van goederen of persoonlijke eigendommen.
 • Ongevraagd gebruik te maken van de telefoon.

Niet nakomen van deze regels kan aanleiding zijn tot een (tijdelijke) schorsing.

Voor P.R.-doeleinden, zoals illustraties in het jaarverslag, kunnen foto’s gemaakt worden. Wanneer u daar bezwaar tegen heeft, laat dit tijdig weten.

Het bestuur