Nieuws

De Wissel en de Weerklank wederom gesloten

We hebben weer een lockdown. Dat betekent dat we tot nader order de activiteiten van De Wissel en De Weerklank stilleggen. Het is jammer, maar het is niet anders.

We kunnen natuurlijk stil blijven staan bij wat niet (meer) kan, maar misschien is het wijzer om te kijken wat wel kan. Eén op één contacten met veilige afstand, bijvoorbeeld, even iemand bellen, of zo. Mijn ervaring is dat dat soms veel meer voor mensen betekent dan je zo op het eerste gezicht zou denken. Laten we zo goed mogelijk voor elkaar zorgen.

Ondanks alle gedoe goede kerstdagen toegewenst en het beste voor 2022. We hopen elkaar snel weer te kunnen ontmoeten.

Zorg goed voor jezelf en voor elkaar.

Namens het bestuur,

Met hartelijke groet

Wie zet ‘m op?

Inloophuis De Wissel zoekt met spoed een vrijwillige kok (vrouw/man) die eenmaal per maand (op de 2e donderdag van de maand) een driegangen-maaltijd kan koken voor ca. veertien personen.

Als vrijwilligster van De Wissel draag je bij aan vergroting van de leefbaarheid van Schiedam en maak je kennis met allerlei leuke nieuwe mensen!

Belangstelling? Mail of bel naar Lidwien Meijer:
e: lammeijer24@gmail.com     t: (010) 426 52 88

Levensverhalen

Op initiatief van ontmoetingshuis De Weerklank en inloophuis De Wissel hebben ruim tien vrijwilligers het levensverhaal opgetekend van een even groot aantal oudere Schiedammers. De resultaten daarvan zijn verwerkt tot individuele levensboeken, die het eigendom worden van de ouderen. Woensdag 7 maart 2019 werden deze gepresenteerd tijdens een feestelijke bijeenkomst in het Stadskantoor. Meer info

Vertegenwoordigers van de inloophuizen Wissel|Weerklank zien dankbaar dat hun pilotproject verschil maakt. In een afgeladen zaal op Leliestraat 10 wordt hun pilotproject echt afgesloten met de boekpresentatie van het levensverhaal van de paardenslager van de Gorzen: Luc van der Maaten. Het elfde boek en een echte klapper op de vuurpijl. Naast een ontroerde verteller, een trotse schrijver, enthousiaste vertegenwoordigers van het project een zaal vol met mensen die het verhaal achter de slager willen kopen. J&S Projecten heeft het mogelijk gemaakt om dit levensverhaal groots uit te zetten in de Gorzen en samen met wethouder van Aaken hebben ze er een mooie boekpresentatie van weten te maken. Het boek is, zolang de voorraad strekt, nog te koop bij diverse winkeliers op de Groenelaan.

Projectgroep levensverhalen, Schiedam 24 december 2019