Nieuws

Filmavond: The Kings Speech

Wie zet ‘m op?

Inloophuis De Wissel zoekt met spoed een vrijwillige kok (vrouw/man) die eenmaal per maand (op de 2e donderdag van de maand) een driegangen-maaltijd kan koken voor ca. veertien personen.

Als vrijwilligster van De Wissel draag je bij aan vergroting van de leefbaarheid van Schiedam en maak je kennis met allerlei leuke nieuwe mensen!

Belangstelling? Mail of bel naar Paul van Mansum (voorzitter):
e: mvmansum@planet.nl  I    t: (010) 426 52 88

Levensverhalen

Op initiatief van ontmoetingshuis De Weerklank en inloophuis De Wissel hebben ruim tien vrijwilligers het levensverhaal opgetekend van een even groot aantal oudere Schiedammers. De resultaten daarvan zijn verwerkt tot individuele levensboeken, die het eigendom worden van de ouderen. Woensdag 7 maart 2019 werden deze gepresenteerd tijdens een feestelijke bijeenkomst in het Stadskantoor. Meer info