Nieuws

Kerst – Sing-along . Samen Kerstliederen en –liedjes zingen!

Al voor het vierde jaar gaan we samen Kerstliederen zingen in de kerk St Jan de Doper-Visitatie aan de Nolenslaan 99 in Schiedam-Nieuwland.

In de inloophuizen De weerklank en De Wissel staan inmiddels dozen waarin men zijn favoriete Kerstsong kan deponeren. Welk lied wordt dit jaar het meest genoemd?

Iedereen is welkom mee te zingen. De middag staat onder leiding van Lidwien Meijer en Wim van der Steen.

Datum: zondagmiddag 8 december, aanvang 13.00 uur.

Zin op zondag: Maria, wie ben je voor mij?

De inloophuizen De Wissel en De weerklank zullen komend seizoen enige bijeenkomsten organiseren in het kader van ‘Zin op zondag’. Dit zijn bijeenkomsten waarin geloof, zin en spiritualiteit centraal staan. De eerste bijeenkomst is op zondag 10 november van 15.00u-17.00u in de St. Jan de Doper-Visitatiekerk, Mgr. Nolenslaan 99.

Thema zal zijn: ‘Maria, wie ben je voor mij?’ Als je die vraag stelt, kun je aan de antwoorden horen of iemand rooms-katholiek of protestant is. Katholieken beginnen over kaarsjes opsteken en de rozenkrans. Protestanten zullen hooguit enkele Bijbelteksten noemen waarin Maria een rol speelt. Daarover willen we met elkaar in gesprek gaan. Ter voorbereiding van de bijeenkomst willen we al reacties op deze vraag krijgen. Schrijft u uw reactie, kort of lang, en stuur uw reactie naar: lammeijer24@gmail.com. Op de bijeenkomst presenteren wij de resultaten van deze ‘raadpleging’. U kunt ook een van ondergetekenden benaderen en uw reactie mondeling doorgeven.

Reacties

Wij zijn op dit thema gekomen door de brochure die de landelijke Raad van Kerken uitbracht en waarin mensen uit heel verschillende geloofstradities (rooms-katholiek, protestant, oosters orthodox, oud-katholiek en nog anderen) hun antwoord gaven. Zie: Raad van Kerken, Maria, Bezinning 59, Amersfoort 2019, Te vinden op de website: raadvankerken.nl

Lidwien Meijer Herman Noordegraaf

Wie zet ‘m op?

Inloophuis De Wissel zoekt met spoed een vrijwillige kok (vrouw/man) die eenmaal per maand (op de 2e donderdag van de maand) een driegangen-maaltijd kan koken voor ca. veertien personen.

Als vrijwilligster van De Wissel draag je bij aan vergroting van de leefbaarheid van Schiedam en maak je kennis met allerlei leuke nieuwe mensen!

Belangstelling? Mail of bel naar Paul van Mansum (voorzitter):
e: mvmansum@planet.nl  I    t: (010) 426 52 88

Levensverhalen

Op initiatief van ontmoetingshuis De Weerklank en inloophuis De Wissel hebben ruim tien vrijwilligers het levensverhaal opgetekend van een even groot aantal oudere Schiedammers. De resultaten daarvan zijn verwerkt tot individuele levensboeken, die het eigendom worden van de ouderen. Woensdag 7 maart 2019 werden deze gepresenteerd tijdens een feestelijke bijeenkomst in het Stadskantoor. Meer info