Nieuws

SCHIEDAM – Op initiatief van ontmoetingshuis De Weerklank en inloophuis De Wissel hebben ruim tien vrijwilligers het levensverhaal opgetekend van een even groot aantal oudere Schiedammers. De resultaten daarvan zijn verwerkt tot individuele levensboeken, die het eigendom worden van de ouderen. Woensdag 7 maart 2019 werden deze gepresenteerd tijdens een feestelijke bijeenkomst in het Stadskantoor. Meer info